V srpnu uplyne sto let, kdy na jihoanglickém ostrově Brownsea proběhl pod vedením britského důstojníka a hrdiny búrské války Roberta Baden-Powella první skautský tábor. Byl to jen pokus, který v sobě jistě nenesl ambici stát se impulsem ke vzniku mezinárodního mládežnického hnutí se stoletou tradicí. Myšlenka skautingu se během několika let rozšířila po celém světě.V současnosti organizace funguje ve 214 zemích a sdružuje asi 39 milionů členů.

Ačkoliv prvotní zásady skautingu neboli průzkumnictví, souvisely s vojenskými účely, největší rozvoj hnutí nastal v mírových podmínkách. Česká organizace Junáku byla založena roku 1911 a během své existence třikrát oficiálně zrušena - za protektorátu, v letech 1948 a 1970. Členové Junáku, obnoveného na počátku 90. let, si připomínají letošní stoleté výročí na výstavách a slavnostních setkáních. Putovní výstavu otevřeli 3. dubna v prostorách městské knihovny také rýmařovští skauti.

Expozice zachycuje historii světového i českého skautingu, nabízí výklad skautské symboliky, přehled mezinárodních setkání, tzv. jamboree, ale i pohled na skauty „zvenčí“, očima významných osobností. Expozici doplněnou fotografiemi z nejrůznějších akcí rýmařovského skautského střediska stráží figuríny ve skautských krojích. Výstava je putovní, takže v Rýmařově bude k vidění do 27. dubna a poté se přesune do Krnova, Bruntálu a Zlatých Hor. Vernisáže se zúčastnili také hosté. Josef Háma, zástupce společnosti Katr Stará Ves, a Petr Klouda, starosta Rýmařova, převzali z rukou předsedy okresní rady Junáku a vedoucího rýmařovských skautů Aloise Šimka - Loye takzvaný Skautský dík za dlouholetou podporu střediska. Slavomil Janov - Nashwille, člen pražské skautské rady a šéfredaktor časopisu Western World, u nás známý jako komentátor soutěže Indiana Jones, připomněl historii skautingu a vyhlásil soutěž ve vytahování ježků z klece.

Mistrovství světa v téže disciplíně připravuje v Praze už sedm let. Do Rýmařova přivezl na ukázku nejrůznější verze ježků (maskotem byl i skutečný ježek v drátěné klícce) včetně prapůvodní podoby hlavolamu, v jaké se poprvé objevil někdy před dvěma tisíci lety. Do soutěže se zapojili téměř všichni zúčastnění, vedle dětí i několik dospělých. Byly vyhlášeny dvě věkové kategorie. V mladší zvítězil Marko Bermell - Markl, ve starší dosáhl úctyhodného času 14 sekund Jan Kyják - Palič. Průměrný čas soutěžících se pohyboval mezi dvěma a třemi minutami.