„Náš malý skautský oddíl Krnovská Trojka se často pohybuje v přírodě a snaží se o přírodě co nejvíce dovědět. Výpravy máme téměř každý týden, tak víme o přírodě poměrně dost. A abychom informace a vědomosti prohloubili, postavili jsme si jeden malý oddílový projekt s názvem Můj strom, na kterém pracují všechny děti. Součástí projektu je i tato výstava,“ uvedla vedoucí oddílu Dušana Cestová alias Charlie Vydra.

Projekt byl zahájen v lednu a v průběhu celého roku si děti doplňovaly znalosti o přírodě, zejména o lese a stromech. V první fázi každý vytvořil knížečku o svém vlastním stromě, který mu byl přidělen podle keltského kalendáře. Dále si každý navrhl a zrealizoval svůj vlastní výrobek ze dřeva. Výstava nese název Natura mater nostra, tedy příroda naše matka. Výstava nabídne fotografie Michaela Cestra a Jana Sudka, ukázky z činnosti skautů a jeden panel bude věnován dětem ze Základní školy v Třemešné, které pod vedením krnovských skautů pracují na obdobném projektu.

Vernisáž proběhla 23. října a výstava je součástí kampaně Krnov – město stromů. Oddíl Krnovská Trojka je počtem členů nevelký, ale velmi aktivní skautský oddíl. Během roku uskutečnili jeho členové se svými vůdci desítky akcí. Od ledna 2008 je oddíl K3 členem Svazu skautů a skautek ČR a schází se každý týden v budově Sokolovny na Petrovické ulici.

Dita Voznicová