Posluchače čekají čtyři vystoupení. Jako první je v neděli 7. května v 15 hodin na programu v kapli V Lipkách koncert Smíšeného pěveckého sboru Bruntál.

O týden později v neděli 14. května se v chrámu sv. Michaela uskuteční od 15 hodin varhanní koncert Martina Kubáta. Chrám sv. Michaela rozezní varhanní koncert v neděli 21. května, od 15 hodin zahraje Lukáš Kubenka. Viento Marero Duo tvoří Michaela a Jiří Mecovi, jejich koncert pro kytaru a flétnu proběhne v kapli V Lipkách v sobotu 27. května od 15 hodin.

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován Diakonii ČCE Rýmařov a Římskokatolické farnosti Rýmařov k opravě varhan v chrámu sv. Michaela.