Sto grafických listů pochází z doby okolo roku 1870 a vznikly v německém Lipsku. „Přesně se neví, jakou byly dělány technologií, protože tyto materiály neobsahují takzvané rastry,“ řekl organizátor výstavy Petr Hamrozi, který přijel vystavovat do Vrbna pod Pradědem na pozvání tamního obyvatele Pavla Galle. Výstava děl Rembrandta navazuje na stávající výstavu biblí a dá se říct, že s ní i úzce souvisí.

„Spojitost s biblí je jasná. Rembrandt podobně jako spousta dalších umělců té doby se věnoval zejména biblickým motivům,“ uvedl Hamrozi. Motivy nalézal umělec právě v knize knih a tomu obsahově odpovídá i vrbenská výstava. Poutavá je rytina znázorňující biblický motiv vzkříšení Lazara. Jeho tvář je nejlepší pečlivě prohlédnout pod lupou, při rozmluvě s Ježíšem jakoby otevírá oči. I takovým detailům se Rembrandt věnoval. K vidění je i větší rytina sejmutí Ježíše z kříže. Netradiční je proto, že většina umělců zobrazuje Ježíše pouze na kříži. „Uvidíte i čtyři téměř identické mužské podobizny, z nichž údajně jedna má patřit Janu Ámosovi Komenskému,“ líčil Hamrozi.

Všeobecně se ví, že se spolu Rembrandt a Komenský znali, nicméně dodnes nikdo neví, na kterém plátně učitele národů holandský malíř vyobrazil.

„Pokud na to některý z návštěvníků výstavy přijde, tak se může stát slavným. Zatím se to nepodařilo nikomu,“ s úsměvem vyzval Hamzori.