„Fotografie vznikaly na Zámku Kunín v průběhu asi dvou let, kdy na zámek přijížděly návštěvy šlechty z celé střední Evropy," popsal vznik souboru Jiří Fiala, který má 23 let a studuje na ČVUT FIT v Praze a kromě focení se zabývá také natáčením videí a psaním.

Co vlastně dnes znamená být šlechticem? „Šlechtictví není privilegium, ale obrovský závazek. Lidé, náležející ke šlechtickým rodům, které jsem při návštěvách zámku za dobu, co zde působím, poznal, jsou pro mne fascinující," uvedl Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, který bude mít na vernisáži ve Slezských Rudolticích úvodní slovo.

Podobně smýšlí i duchovní Oldřich Máša, mentor Jiřího Fialy. „Být šlechticem znamená především nebát se být jiný, než jsou ostatní. Důležité také je být si vědom své úlohy, svého poslání, které mám v lidské společnosti," řekl Oldřich Máša při příležitosti zahájení této výstavy v Beskydském divadle v roce 2014.

Výstava se koná pod záštitou Zámku Kunín s putovním názvem výstavy Prosíme nesedat!

Gabriela Mathiasová