Když starosta Úvalna Radek Šimek představil současnou podobu Rychty na semináři o slezských památkách, promítal k tomu fotky na kterých hraje zaplněnému sálu Felix Slováček nebo Ivan Mládek. Příští rok se zde například představí herec a malíř Jan Kanyza.

„Někdo přijde na Rychtu za hudbou, jiný za výtvarným uměním, za historií, za zábavou nebo kvůli její atmosféře. Výstavy na Rychtě jsou koncipované tak, že střídají regionální autory, hosty z Polska a jednou nebo dvakrát do roka i nějaké známé jméno, jako byl třeba Ivan Mládek. Usilujeme o propojení výtvarného umění s hudbou. Na drobné vystoupení, které naladí atmosféru vernisáže, většinou naváže samostatný koncert,“ komentoval dramaturgickou koncepci Bohumil Králik, který na Rychtě organizuje kulturní akce.

Fotogalerie: Rychtářova krčma v Úvalně

MARIAN MOLENDA HOSTEM NA RYCHTĚ

V pátek 31. srpna od 17 hodin galerie Na Rychtě uvede polského hosta Mariana Molendu, který v Úvalně shrne 35 let své malířské a sochařské tvorby. Aktuálně patří k nejsledovanějším umělcům v Polsku, protože pod jeho vedením právě vzniká čtyřmetrová bronzová jezdecká socha maršála Jozefa Piłsudskeho na čtyřmetrovém podstavci. Slavnostní odhalení jezdecké sochy v Nyse je naplánováno na 11. listopadu, protože na tento den připadá sté výročí obnovení nezávislosti Polska.

Tak jako čeští vlastenci rádi zobrazovali tatíčka Masaryka na koni, pro Poláky je podobným státnickým symbolem otce zakladatele právě Piłsudski. Začínal jako revolucionář, proslavil se jako bojovník za nezávislost Polska a schopný vojevůdce. V prvních letech obnoveného Polska 1918 až 1922 zastával funkci náčelníka státu.

Pro profesora ateliéru sochařství Opolské univerzity Mariana Molendu to byla velká čest, že největší jezdecká socha Józefa Piłsudského byla svěřena právě jemu. Považuje ji za své životní dílo.

Monumentální jezdecká socha je velmi obtížná disciplína, která kromě uměleckého talentu vyžaduje i technické výpočty a anatomické znalosti, aby zvíře zachycené v pohybu působilo věrně.

Molendu koně ho vždy fascinovali a rád vzpomíná, že je kreslil již na základní škole.

„Často jsem navštěvoval hřebčín v Sopotech, dokonce jsem i trochu jezdil na koni a tato fascinace ve mě zůstala. Věřím, že kůň je nejkrásnější zvíře, které nám příroda dala. Jeho přesný obraz je jedním z nejobtížnějších a nejambicióznějších úkolů umělce. Teď mám příležitost čelit tomuto úkolu. Vždycky jsem o tom snil,“ komentoval Molenda mimořádně prestižní uměleckou zakázku.

Návrhu pomníku předcházela detailní analýza všech dostupných fotografií Piłsudskeho na koních, jeho fyziognomie, držení těla i koňské anatomie. Nakonec padlo rozhodnutí, že na pomníku bude s Piłsudskim jeho nejoblíbenější bojová klisna Kasztanka.

Dílo Mariana Molendy je ale mnohem širší, jak mohli obyvatelé Krnova posoudit již na několika předchozích výstavách.