Akce Dne poezie se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR. „V České republice se bude tento listopadový festival konat již podeváté na památku Karla Hynka Máchy, který se narodil 10. listopadu 1810. U nás se co do počtu účastníků jedná o nejrozsáhlejší básnický festival. Letošní Den poezie nese podtitul Poezie na drátě,“ uvedl za organizátory akce Martin Zborník.

Během festivalu se v českých městech představí veřejnosti více než stovka básnických programů. Půjde o vyjádření poezie nejen přednesem, ale také pohybem, výtvarným uměním a jinými výrazovými prostředky.

V Krnově se uskuteční dvě akce. Ve studovně krnovské knihovny bude zítra od 18 hodin ze svého díla předčítat básník Pavel Josefovič Hejátko a pod názvem Barevný podzim s básničkami je připravena série besed pro žáky mateřských a základních škol. V rámci barevného podzimu budou krnovské děti na listí lepit veršíky a své výtvory pak umístí na strom poezie.

Programy jednotlivých akcí naleznou zájemci na: www.volny.cz/denpoezie