Fontána se soškou neunikla dravé povodni v roce 1997, její poničené torzo bylo potom uloženo v muzeu a čekalo několik let na rekonstrukci. Přesná dokumentace vzhledem k věku kamenné sochy chybí, pouze je znám její autor, vznikla v ateliéru sochaře Štadlera. „ Pomocí počítačové simulace jsme z nalezených fragmentů sochy zrestaurovali její původní podobu. Socha byla přeražena v kolenou a středová část byla značně poškozena,“ říká Rostislav Balner z odboru vnějších vztahů.

V roce 2006 zajistil odbor na základě této simulace rekonstrukci sochy. Opravená se vrátila z restaurátorské dílny a dnes leží na radnici. „ Restaurátor bohužel nemohl svou práci dokončit úplně,“ přiznává Balner a pokračuje: „ Přesto, že se o soše všeobecně mluvilo jako o chlapečkovi, nemáme jediný důkaz, který by pohlaví dítěte dokládal. A z dochovaného torza to bohužel zřejmé není. Vyhlásili jsme tedy toto kuriózní a možná úsměvné pátrání a snažíme se najít nějakou fotografii, která by naší domněnku, že se jedná o chlapečka, potvrdila. Zatím máme jeden záběr z profilu, málo zřetelný, ale dalo by se z něj usuzovat, že to byl skutečně malý muž. Ještě čekáme, jestli se nám nepodaří najít detailnější snímek.“

Pokud si pamatujete klasický francouzský film Ukradli torzo Jupitera, máte v Krnově důkaz, že scénáristé si finále filmu vůbec nemuseli vymyslet. I tam k dokonalosti celé sochy scházel jen ten drobný, leč velmi podstatný detail. Až padne konečné rozhodnutí, jaké dítě vlastně zdobilo fontánu v parku, socha se vrátí na své původní místo.