Název souboru, který lze volně přeložit jako Orchestr jetelového listu, neboli Čtyřlístek, přesně charakterizuje jeho složení. Jeho hráči totiž pocházejí ze čtyř zemí, Rakouska, Německa, Francie a Polska a vytvářejí tak společným hraním v orchestru imaginární čtyřlístek.

Protože polským účastníkem orchestru je partnerské město Krnova, polský Prudnik, stal se jednou z koncertních zastávek na koncertním turné netradičního hudebního tělesa právě Krnov. Orchestr založil v roce 2002 Ditmar Goll z německého Northeimu. Tvoří jej hráči ve věku od čtrnácti do dvaceti let.

Zakladatel orchestru se Krnovanům představil jako dirigent. Taktovku občas předává také polským kolegům, dirigentům F. Fejdychovi a S. Hawronovi, kteří některé skladby orchestru dirigují.