Zámecké interiéry bruntálského šperku jsou přístupné veřejnosti od prvního dubna. Zámek je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a jako jediný v celém regionu má dochovaný interiér, který lze spatřit na vlastní oči.

Renesanční zámek, později barokně renovován, byl vlastnictvím Řádu německých rytířů a sídlem velmistra. V současnosti ho obývá bruntálské muzeum, které také spravuje hrad Sovinec a karlovické muzeum Kosárna.

Už ve druhé polovině loňského roku byly restaurovány nástěnné malby v jídelně. Nově jsou vybaveny také místnosti bývalého místodružitelství, kde donedávna byla pouze zámecká obrazárna ze sbírky velmistrů. "Protože za meziválečného období byl v tomto prostoru pouze osobní byt velmistra německého řádu, tak teprve letos jsou tyto místnosti vybaveny mobiliářem, který má přiblížit tehdejší život na zámku," vysvětlil zástupce ředitele bruntálského muzea Tomáš Niesner.

"Zámek byl poprvé otevřen veřejnosti v roce 1963 a právě v tomto křídle byla pouze obrazárna. Teprve nyní se opět do těchto místností vrací vybavení bytu velmistra z meziválečného období," pokračoval.

Podle Niesnera nevybočuje dubnová návštěvnost z loňského standardu: "Většina zámků je otevřena pouze o víkendu, my jsme přístupní celý týden kromě pondělí. Zatím ale nemůžeme soudit, zda došlo k pokleseu či růstu návštěvnosti."

Jak zámek, tak samotné muzeum je každoročně cílem stovek turistů nejen z tuzemska, ale také ze zahraničí, zejména ze sousedícího Polska. Protože zámek leží v samotném středu Bruntálu, lze jeho návštěvu spojit i s prohlídkou sousedícího náměstí Míru a historického centra města. (pak, eya)

Otevírací doba (denně kromě pondělí).
Duben: 9.00-12.00, 12.30-16.00.
Květen: 9.00-12.00, 12.30-17.00.

Vstupné
Plné vstupné: 70 Kč (dospělí).
Snížené vstupné: 40 Kč (děti 6-15 let, studenti, důchodci, invalidé).
Rodinné vstupné: 180 Kč (dva dospělí, dvě a více dětí do 15 let).
Cizojazyčný výklad: +100% ke vstupnému.
Slevy na snížené vstupné: Držitelé karty Eurobeds, členové dětského klubu Čtyřlístek.
Volný stup na karty: Asociace muzeí a galerií ČR, Národní památkový ústav.
Fotografování v expozici: 20 Kč
Natáčení videokamerou: 40 Kč.