Druhý, menší, vyrobil dříve pro kostel Nanebevzetí panny Marie v Bruntálu.

Co přibude v betlému? Nechte se překvapit

Mohelnický betlém na ploše dvaačtyřiceti metrů čtverečních pravidelně renovuje pokračovatel rodu, syn František Nedomlel, který slíbil pro mohelnickou kapli vyrobit i letos nové prvky betlému.

„Mohelnický místostarosta Pavel Nenkovský přijel na konci října domluvit podrobnosti. Tak jako v případě Bruntálu nechám novinky jako překvapení,“ nechtěl nic prozradit řezbář František Nedomlel. Mohelničtí si vesměs přejí jednotlivé součásti betlému v pohybu, ty jsou nejatraktivnější.

Vyřezávaný skvost získalo město díky přeložení

Pavel Nenkovský ministroval v mohelnickém kostele, kde je betlém umístěn, už jako dítě. Betlém jej učil stavět farář, dřívější bruntálský děkan František Martinek. Nenkovský po smrti ctěného a obdivovaného děkana betlém sestavoval sám nepřetržitě čtyřiatřicet let a stal se takzvaným správcem mohelnického betlému. Staví jej pravidelně od roku 1975.

Všechno zlé se zdá být pro něco dobré. I to by se dnes s odstupem mohlo říct o zákazech, které Josefu Nedomlelovi tehdejší režim uštědřil. Komunisté děkana Martinka v roce 1962 za trest přeložili do Mohelnice, ten ale nepřerušil přátelství s řezbářem Josefem Nedomlelem, který začal díky tomu vyřezávat další betlém.

„Díky tomu, že jej přeložili, zde máme tak krásný betlém. Co se týče zdejšího betlému, má dvaačtyřicet metrů čtverečních, to znamená dost prostoru pro další prvky a jeho rozšiřován,“ uvažoval Pavel Nenkovský.

Chasníci, horníci, selka. Kdo další přibude?

Pokračovatel rodu František Nedomlel vyrobil do Mohelnice poprvé od smrti otce pět muzikantů v pohybu, bylo to v roce 2003. V roce 2006 přibyly figurky dvou chasníků, řezajících obloukovou pilou dřevo. O rok později to byli dva horníci, kteří rumpálem tahají kbelíky uhlí ze sloje.

„Vloni betlém rozšířil o hospodářskou usedlost, ve které je zobrazena selka, která stlouká v máselnici máslo, je zde i koza a kráva. Vše je v pohybu, vyrobeno z lipového dřeva. Letos jsme domluveni na dalších pohyblivých prvcích, které bych předem nerad prozrazoval,“ doplnil místostarosta Nenkovský.