Až do konce května můžeme shlédnout unikátní entomologickou sbírku Přemysla Šímy, fotografie hmyzu Stanislava Krejčíka a výsledky lovů beze zbraně fotografa Jana Malečka. Entomologická sbírka představuje především druhy brouků a motýlů vyskytujících se v oblastech České republiky.

Z brouků zde mají velké zastoupení hlavně čeledi tesaříkovitých, střevlíkovitých a roháčovitých. Výstavu doplňují také exotické exempláře z různých částí světa a texty se základními informace o druzích a vývoji hmyzu s přihlédnutím na brouky a motýly.

Práce fotografa Jana Malečka dokumentují roztodivné chování zvířat žijících v zoologických zahradách, a to v různých ročních obdobích.