Své fanoušky, kteří ho vyhlíželi před kostelem sv. Martina, sice překvapil barvou koně, ale zato bezezbytku naplnil lidové pranostiky, podle kterých má přivést první sněhovou nadílku.

Svatého Martina, který je patronem krnovské farnosti i města, vítali farníci v čele s farářem Karlem Slívou. Kolemjdoucím rozdávali výtečné cukroví. Pak se od kostela vydal k radnici průvod v čele se zasněženým jezdcem. U radnice se odehrála nejznámější scéna svatomarinské legendy, ve které římský voják s dobrým srdcem obdaruje svým pláštěm žebráka.

„Vítám tě Martine v Krnově a předávám ti klíče od našich příbytků, aby s tebou do našeho města přišel také soucit a milosrdenství,“ vítala prokřehlého Martina starostka Ramazanová. Stará vinařská tradice velí, že 11. listopadu se smí poprvé ochutnat mladé víno. Starostka si svatomartinským vínem připila s Martinem, i se zástupci duchovního stavu.