Na zámku svá díla představí krnovský umělec Jiří Záviš, sekundovat mu pak bude známý kreslíř a karikaturista ze Střelic u Brna, René Renda Janoštík. Oba umělci společně nevystavují poprvé, naposledy jsme se s nimi mohli setkat na podzim v krnovském muzeu. Jejich další společnou prezentaci s názvem Kontrapunkt 2 zahájí v sobotu 4. srpna v 17 hodin vernisáž na zámku v Linhartovech.

Název výstavy byl vybrán pečlivě, s darem pro symboliku. Přestože slovo kontrapunkt patří spíše mezi termíny hudebního umění, svým významem přesně charakterizuje výslednou náladu nové linhartovské expozice. Kontrapunkt totiž znamená především jistý protiklad v harmonii, skladebnou techniku, při které dva nebo více hlasů současně zpívají nebo hrají samostatné melodie, která každá jde po svébytné linii, přesto jako celek nepůsobí rušivě. Dovednost kontrapunktu je dána pouze vyzrálým umělcům, jde zde především o praktickou obratnost otevírající bránu k improvizaci. A právě o těchto svých schopnostech vás oba výtvarní umělci, Jiří Záviš a René Janoštík, ve své nové výstavě určitě přesvědčí.

Přes odlišné nazírání na svět a ztvárnění vnímaného, spojuje oba umělce láska k inteligentnímu humoru. René Janoštík, věčný žák Jiřího Wintera – Neprakty, je v jeho obrazové transkripci přímočařejší, Jiří Záviš sarkastičtější. První vyznává spíše jednoduchou linku, druhý je považován za profesora tečkované techniky. Renda se lidem a jejich neřestem směje otevřeně, Záviš trošku pichlavě a ironicky, oba však s laskavou shovívavostí k člověku, který se ve své nabubřelosti mnohdy domnívá, že je bezchybným pánem tvorstva.

Mimo kresleného humoru a smutné srandy bude linhartovská výstava doplněna o volnou kresbu a grafiku obou autorů. V podání Vladislava Hanáka si při jejím sobotním zahájení můžete vyslechnout také učený traktát o blahodárných účincích piva. Čerstvě nabyté vědomosti pak vyzkoušíte okamžitě i v praxi, protože méně známý moravský pivovar se postará o občerstvení. Výstava potrvá do 31. srpna a bude přístupná vždy od pátku do neděle