Tuto nevšední hru si vybral k inscenování bruntálský amatérský divadelní soubor Záplata, vedený režisérem Ladislavem Gureckým ze Světlé Hory. Premiéra hry proběhla loni na podzim, tuto sobotu 4. února od 19 hodin ji mohou diváci vidět v Městském divadle v Bruntále znovu.

O hře a divadle jsme hovořili s režisérem, hercem a zakladatelem souboru Ladislavem Gureckým.

Dělali jste nějaké vlastní úpravy oproti předloze nebo se držíte scénáře autora Marka Horoščáka?

Držíme se scénáře. Jakákoliv úprava by hru narušila, protože je založena i na slovních obratech. Navíc si myslím, že nemá a ani by nemělo smysl dílo upravovat. Je skvělé tak, jak jej autor napsal.

Jak jinak pracujete s dramatickým textem, s divadelními hrami? Je to pro vás inspirace, kde si můžete text měnit, upravovat, doplňovat podle svého, a nebo naopak ctíte předlohu téměř doslova?

Snažíme se dodržovat text tak, jak je dán, ale to je spíše otázka i na herce, jak se svébytně vloží do postavy.

Jaké máte zatím zkušenosti, jak publikum přijímá tuto nevšední hru, jaké jsou reakce?

Po uvedení hry jsme zaznamenali pouze pozitivní reakce,a to i přes použité vulgarismy,z nichž jsme měli asi největší obavy.

Dají se vypozorovat nějaké generační rozdíly u publika (třeba že nejmladší jsou nadšeni a starší odchází)?

Ne, nikdo hru neopustil dříve, než skončila, pokud vím. A zda nastal nějaký generační rozdíl, tak to jsme taky nezaznamenali.

Setkal jste se někdy s naprostým nepochopením u diváků, že se váš záměr naprosto rozcházel s tím, jak to diváci pochopili? Stalo se, že publikum na něco zareagovalo naprosto rozdílně, než jak jste čekal?

Publikum spíše reagovalo nad očekávání příznivě a svým smíchem nás jen povzbuzovalo.

Pokud ano, přimělo vás někdy něco ve hře změnit, vyškrtnout, udělat jinak?

Ne, takováto otázka mě ani nenapadla, protože jsem již dlouho tak dobrý scénář neměl v rukou. Asi ne nadarmo tato hra získala Cenu Alfréda Radoka.

Kde mají diváci příležitost Záplatu vidět na scéně? Kde a jak často vystupujete? A kde už jste s Vařenýmými hlavami vystupovali, případně zkoušíte to někde nabídnout?

Prozatím jsme věrni rodnému městu, a proto nás diváci mohou zhlédnout v městském divadle v Bruntále. O uvedení hry jinde prozatím pouze polemizujeme, spíše nás omezuje časová vytíženost všech členů souboru.

Co připravuje Záplata dál?

Prozatím mohu pouze prozradit chystanou spolupráci s Tamarou Vlachynskou a jejím tanečním souborem Stonožka.

Máte nějaký zatím nesplněný divadelní sen? Třeba něco sám napsat, nastudovat nějaké konkrétní dílo nebo někde účinkovat?

Můj sen se naplnil uvedením hry Vařený hlavy aneb Děvče tobě na kozách tančí smrt, protože trvalo několik let, než se sešel ten správný tým lidí, se kterým jsme tuto hru ztvárnili, za což jim děkuji.

Kde máte zázemí pro zkoušky, kde se se souborem setkáváte?

Se souborem se scházíme, zkoušíme a tvoříme v Městském divadle Bruntál, za což bych chtěl poděkovat jejímu vedení, že nám to umožňuje již 14-tým rokem.

Máte příležitost se nějak potkávat s jinými divadelníky, třeba s amatéry z okresu? Vyměnit si zkušenosti, poznat se?

Takovýchto příležitostí bývá málo, ale pokud se setkám s jiným souborem, nebráním se výměně zkušeností. Ovšem s bruntálskými soubory se vídám častěji.

Kdy, kde a v kolik hodin se představení koná?

Reprízu budeme uvádět 4. února v 19 hodin v Městském divadle v Bruntále. Vstupné je pouhých 50 korun a představení je nevhodné pro mladší 15ti let.