"Díky jeho přátelství s mińským umělcem Krzysztofem Rusieckim ho můžeme opět hostit v Mińsku Mazowieckim. Tentokrát umělec ukazuje svá díla inspirovaná obyčejnými předměty. Vdechl v nich nový život starým parketám, nástrojům nebo prvkům dřevěných židlí, které již nebyly potřeba. Inspiruje se vším: popraskanou uliční dlažbou, větvemi stromů, dřevěným odpadem. Jak říká, "dělá mi to radost a moc se mi to líbí," popisují organizátoři jak tato výstava vznikla. Výstava v Mińsku Mazowieckem v ulici Okrzei 16 bude otevřena do 19. března.

"K výstavě jsem vydal katalogový dvojlist v polsko - české verzi, a ten jsem vezl do Mińsku pro návštěvníky výstavy. Hostitelé rozmístili po městě velkoplošné banery k výstavě, velmi si toho považují," uvedl Ladislav Seininger.

Masopust ve Starém Městě, únor 2023.
OBRAZEM: Staroměstský masopust s dopravní značkou „tanec na silnici“

Ladislav Steininger se na umělecké scéně objevuje v první polovině osmdesátých let. Jeho grafickou tvorbou a linoryty postupně doplňují experimenty s prostorovými dřevěnými strukturami.

Ladislav Steininger autenticitu své výtvarné tvorby v katalogu umocňuje texty na hraně "deníkových" záznamů a poezie: "Jitro. Vstávám. Ne abych vstal, ale abych uchopil čas. Tolik let. Tolik se mi to nedaří. Snažím se uchopit práci pedagoga, učitele výtvarné výchovy a českého jazyka. Běžím do ateliéru, tam do Svatováclavské. Odpoledne, navečer. Můj výběr je dle nádechu. Vůně dřeva mě nutí být mu nablízku. Dřevům, dřevěnému reliéfu, objektu. Odrýváním dřevěné hmoty vzniká reliér. Hle, nabízí se otisk. Vznikají grafické cykly barevných dřevořezů, Příběhy zdí, Listy pivoňkám, Krajem Písma. Ve složitosti uměleckého procesu hledám sebevýraz v drobných intimních malbách, barevně traktovaných strukturách krajin, ticha, bezčasí, ponoru, rozjímání, Nebeská, Nejistá sezóna, Neproniknutelná nepřítomnost. Uvědomuji si, že čím žiji a co limituje mé umělecké snažení, je pouze mou vnitřní odpovědí na neutěšený a veskrze komplikovaný svět," napsal do katalogu výstavy Slunečný stín Ladislav Steininger.