Jak už se stalo tradicí, krnovská výprava k partnerům na Ukrajinu nepojede s prázdnou. Kromě nabídky informací a zkušeností z oblastí veřejné správy, o něž ukrajinská strana projevila zájem, opět poveze i materiální pomoc.

POMOC PRO UKRAJINU: POTRAVINY I JÍDELNA

Tentokrát Krnované připravili pomoc v podobě vybavení jídelny pro potřebné, ale také potravin, drogistického zboží, oblečení, plen a hraček pro sociálně slabé rodiny s dětmi.

„Na Ukrajinu jezdí nejen vedení města a odborníci z jednotlivých odborů, ale také ředitelka Charity Krnov Monika Dudová, která obětavě pomáhá tamním lidem už mnoho let. Tomu odpovídá i náš program v Nadvirne.

Vedle oficiální části na radnici se mimo jiné zúčastníme slavnostního otevření sociální jídelny nadvirjanské Charity, která je součástí vznikajícího denního centra pro děti bez domova a chudé děti," uvedl vedoucí krnovského odboru strategického rozvoje Tomáš Kolárik.

PŘISPĚLO MĚSTO KRNOV I CHARITA

Pozvání na otevření jídelny obdrželi Krnované jako výraz poděkování za jejich dosavadní podporu.

„Krnovská Charita společně s městem Krnov k vybudování centra přispěli například loňskou říjnovou sbírkou, na které se významně podíleli mimo jiné zaměstnanci úřadu, kde sbírku organizoval odbor sociální. Také do letošní sbírky se zapojilo velké množství dárců z Krnova.

Díky nim může být náš program naplněn nejen zjišťováním konkrétních potřeb, které bychom mohli umět naplnit, ale rovněž návštěvami potřebných rodin a distribucí sbírky," dodává vedoucí odboru sociálního František Fojtík.

HRNCE, TALÍŘE, PŘÍBORY, TÁCY, PÁNVE I MLÝNEK

Materiální pomoc se v uplynulých dnech shromažďuje v Charitě Krnov. „Jsou to hrnce, talíře, příbory, tácy, pánvičky, kráječ na chleba, mlýnek na maso, varná konvice a další kuchyňské nádobí. O tuto pomoc, které si velice vážíme, se zasloužili pánové Josef Tobiášek a Igor Michalec, kteří s námi na Ukrajinu také jedou.

Věřím, že až uvidí jídelnu, zástupce Charity Nadvirna a potřebné lidi, kterým svým darem pomohou, budou dojati," říká Monika Dudová a pokračuje: „Jsme moc rádi, že máme mezi sebou tyto lidi, kterým není lhostejný život na Ukrajině, kde lidé opravdu žijí v těžkých podmínkách.

Krnovská firma Silnice CZ, nám na tuto cestu zapůjčí vhodný automobil pro převoz drogerie, oblečení, plen, hraček, kuchyňského nádobí a potravin pro sociálně slabé rodiny s dětmi."

HISTORIE PARTNERSTVÍ: ZAČALO TO V PRUDNIKU

Dohoda o partnerství, kterou města Krnov a Nadvirna uzavřeli v roce 2011, otevřela spolupráci. Ta může být důležitým krokem k tomu, aby se Nadvirna, stejně jako Krnov, stala součástí Evropy. Ukrajinští partneři do Krnova od té doby přijíždějí získávat potřebné zkušenosti, zejména v oblasti školství, sociálních služeb, životního prostředí a turistiky, letos projevili zájem například o fungování městské policie.

S nadsázkou by se dalo říct, že předáváním zkušeností Krnov splácí svůj dluh z doby po roce 1989, kdy na stejné „výzvědy" vyráželi jeho zástupci do Německa nebo Francie. Partnerství Krnova a Nadvirne není náhodné.

Už dříve obě města spojovaly osudy krnovských občanů, volyňských Čechů, jejichž rodiny se po druhé světové válce na Krnovsko přestěhovaly z Ukrajiny. Po uzavření partnerství Krnova s polským Prudnikem, jehož někteří obyvatelé rovněž pochází z Ukrajiny, pak bylo propojení s Nadvirnou logické.

Současnost a historieUkrajinská Nadvirna je okresním městem, které leží v Ivano-Frankivské oblasti na západě v podhůří Karpat. Má asi 23 tisíc obyvatel a dobře rozvinutý ropný a dřevařský průmysl. Až do první světové války byla Nadvirna součástí rakousko-uherské monarchie.

V meziválečných letech byla připojena k Druhé polské republice. V roce 1942 se stala součástí Sovětského svazu a od získání nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 je město její součástí. U zrodu spolupráce Nadvirne a Krnova stála tehdejší místostarostka Renata Ramazanová.

Smlouvu za Krnov podepsala 27. 10. 2011 starostka Alena Krušinová. Na náměstí Minoritů v Krnově byl v den podpisu zasazen strom přátelství.