Přehlídku sborů „Krnov zpívá 2016" podpořilo město Krnov, takže vstupné je dobrovolné. Myšlenku nesoutěžní přehlídky svou přítomností podpoří čtyři ženské, jeden dívčí a jeden smíšený sbor.

Pěvecký sbor Altán založila roku 2014 Dorota Smělíková, studentka JAMU Brno a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sbor je dvougenerační, je z valné části tvořen rodinnými příslušníky. Třiadvacet členek se pravidelně schází i mimo sborové zkoušky, vyráží na poznávací zájezdy.

Největším dosavadním úspěchem Altánu je vítězství na mezinárodním Festivalu polsko-české písně v květnu 2014. Repertoár je zaměřen především na lidové písně, populární hudbu a jazz, částečně i na klasickou hudbu renesance až klasicismu.

Dívčí pěvecký sbor Ars voce je těleso, které působí při krnovské pedagogické a zdravotnické škole od roku 2002. Během své existence získal sbor vysoká národní i nadnárodní ocenění. Zakladatelem, sbormistrem a uměleckým vedoucím je od jeho počátků Kamil Trávníček.

Chrámový sbor u sv. Martina v Krnově je nejstarší. Byl založen profesorem konzervatoře v Lipsku Konradem Schmitzem již v roce 1908. Od roku 1987 jej vede Václav Mička.

Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách se sbor podílí na Benefičních koncertech (12 ročníků) na festivalu Setkání s duchovní hudbou Krnov (7 ročníků). Několikrát se představil také posluchačům v Rakousku a v Německu. V roce 2012 mu za uchování hudebních tradic bylo uděleno ocenění města Krnova.

Legato je ženský sbor, který v Krnově vznikl v červnu 2013, když se sešli bývalí členové Krnovského dětského sboru na oslavách osmdesátin zakladatele sboru Jana Kostomlatského. Za účasti sbormistra se oprášilo několik sborových hitovek, které potěšily oslavence a zrodily myšlenku pokračovat v činnosti po 45 letech.

Už tři roky se schází pravidelně dvaadvacet členek, které za sebou mají desítku vystoupení při různých příležitostech v Krnově a okolí. Repertoárově se sbor zaměřuje na úpravy lidových písní i skladby klasiků.

Sbor Staccato vznikl roku 2011 jako iniciativa bývalých členek Krnovského dětského sboru Zlatá Loutna. V současné době sbor čítá 16 členek. Jeho uměleckou vedoucí je Zdeňka Odstrčilová. Sbor má v repertoáru vokální skladby starých mistrů i těch současných a písně lidové v různých úpravách.

Ženský pěvecký sbor vznikl na roku 1999 pod vedením Jany Hlaviznové. Vystupuje v něm 29 zpěvaček.

Sbor vystupuje v celém Moravskoslezském kraji. V repertoáru sboru najdeme písně starých mistrů, spirituály, skladby českých skladatelů a různé úpravy lidových písní, které jsou sboru nejbližší.