K účinkování si tentokrát přizvala Základní uměleckou školu z Krnova a její zástupce – dvě klavírní tria, která v nedávné krajské soutěži získala 1. místa. Dalším hostem na koncertě bylo středisko Benjamin, kde klientka na vozíčku Hela Nejedlá hrála na flétnu spolu s dobrovolnicí Marií Vrajkovou, která ji doprovázela ve druhé skladbě na kytaru (na snímku). Program doplnili studenti varhanářské školy s vystoupeními hry na bicí, klavír a varhany.

Stromy a člověk k sobě patří odjakživa, stromy jsou našimi nejmocnějšími spojenci a živá moudrost stromů nás učí vážit si života. OSN v listopadu 2006 vyhlásila celosvětovou kampaň Miliarda stromů pro planetu Zemi. K této kampani se připojilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR. Dobrovolné vstupné z této akce je věnováno na výsadbu stromů v Krnově. Výtěžek tisíc korun je darován do Eko fondu města.