Mezi ty, kteří navrhovali nezvykle vysokou částku v rozpočtu přezkoumat, patřil zastupitel Jaroslav Mlček. „Částka v rozpočtu na vydání knihy se mi zdá opravdu hodně vysoká. Je sice pravda, že krnovské varhanářství hodně přispívá k propagaci města, ale taková kniha je především reklamou pro firmu Rieger Kloss. Byla tato firma oslovena, aby se na vydání knihy podílela?,“shrnul svůj postoj zastupitel Mlček, který prosazuje, aby se rozpočtem na vydání knihy zabývala kontrolní komise.

Podle plánu půjde o celobarevnou knihu v rozsahu asi 160 stran. „Zástupci Rieger Kloss byli osloveni, jsou součástí redakčního týmu, a budou mít velký podíl na konečném výsledku. Byla s Rieger Kloss uzavřena smlouva, že ponesou zodpovědnost za textovou část knihy. Dnes už se kolem příprav knihy rozběhla týmová práce, hlavně co se týká textu,“ popsala situaci vedoucí odboru vnějších vztahů Eva Marková. Kraj podpoří vydání publikace o varhanářství grantem ve výši 218 tisíc.

„Každý vydavatel vám potvrdí, že na tak výpravnou knihu je rozpočet přes 400 tisíc korun naprosto běžný, a že je dobré mít k dispozici více peněz jako rezervu. Předpokládám, že při závěrečném vyúčtování nákladů nám zůstane v rozpočtu kolem 200 tisíc. Zatím se finanční prostředky čerpaly minimálně, takže v podstatě ještě není co kontrolovat. V současnost se plní se jen dvě smlouvy, a to na texty a na fotografie. Autor textů Bohumil Plánský dostal zálohu 25 tisíc, a kolem 30 tisíc dostal fotograf. Částka na fotografie je tak vysoká, protože v kostelech bývají náročné podmínky pro zachycení potřebné barvy a atmosféry, takže na focení varhan je tam potřeba připravit speciální nasvětlení,“ rekapituluje finanční stránku Marková.

Podle ní se vydání knihy poněkud zpomalilo poté, co věhlasný krnovský varhanář Bohumil Plánský, hlavní osobnost autorského týmu, se musel podrobit chirurgickému zákroku s dlouhou rekonvalescencí. Předchozí kniha, jejíž vydání za finanční podpory města připravil odbor vnějších vztahů, je Město mezi dvěma řekami Vladimíra Bluchy. Tato výpravná publikace o historii Krnova sklidila mezi čtenáři a krnovskými patrioty nečekaný úspěch. Během prvních týdnů prodeje bylo rozebráno přes 900 kusů.