První, naplánovaná na středu 20. dubna do studovny, seznámí zájemce s nejaktuálnějším překladem Bible. Setkání se členem překladatelského týmu začíná v 17 hodin.

Bible je nejčtenější a nejprodávanější kniha na světě, a také nejvíce kradená. O tom by mohli vyprávět své majitelé ubytovacích zařízení v celém křesťanském světě. V každém slušnějším, české nevyjímaje, byste totiž měli na nočním stolku najít výtisk. Biblické příběhy nejsou cizí ani vzdělanému ateistovi, patří k základům literatury, Bible je knihou s jedinečným kulturním a historickým významem.

Městská knihovna v Krnově se přidala k celonárodní akci věnované nejaktuálnějšímu českému překladu této Knihy knih. „Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé,“ vysvětlil ředitel knihovny Petr Cestr.

Přednáška a diskuse se členem překladatelského týmu Bible 21. století, Michalem Krchňákem, nese název Jak se překládala Bible a spolu s krnovskou knihovnou na její organizaci spolupracovaly všechny krnovské církve i občanské sdružení Krnovská synagoga.

Bible, neboli Písmo svaté, Boží slovo, Kniha knih patří k základům světového písemnictví. Historické příběhy v ní obsažené mají být pro lidi ponaučením pro jejich současný život. Vzhledem k tomu, že však je plná podobenství, proroctví a náznaků bývá často člověkem překrucována, slova či věty jsou vytrženy z kontextu a zneužívány k vlastnímu prospěchu.

DITA VOZNICOVÁ