Tato banka na projekt Rekonstrukce trojdílné barokní kaple na poutním vrchu Cvilín přispěla celkem 190 tisíci korunami. Nejdřív mu v prvním kole přidělila 140 tisíc korun grantová komise. Ve finále byla vyhlášena soutěž, ve které se hrálo o padesátitisícový bonus. Krnovský projekt se utkal s projekty Zen Café - tréninková kavárna pro duševně handicapované v Havířově, Klub kafe Ostrava - tréninková kavárna a s projektem Hiporehabilitací zpět do společnosti, který realizuje Jezdecký klub stáje Nanka Orlová.

Rekonstrukce krnovské barokní kaple získala od svých příznivců 573 hlasy, což je o 274 více, než dostal projekt havířovské tréninkové kavárny Zen Café pro duševně handicapované, který obdržel druhý nejvyšší počet hlasů. Výsledky hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách Poštovní spořitelny. Cílem Programu podpory moravskoslezského regionu Poštovní spořitelny je podpora projektů v Moravskoslezském kraji, které přispějí k zlepšení života v tomto regionu. Mezi oblasti podpory přitom patří především integrace sociálně vyloučených lidí a lidí se zdravotním postižením a ochrana kulturního dědictví.

Soubor cvilínských kaplí v současné době prochází rekonstrukcí, která má být ukončena v listopadu. Město Krnov na jejich opravu uvolnilo ze svého rozpočtu částku 800 tisíc korun, dalším půl milionem korun přispěl Moravskoslezský kraj.

Na opravu kaplí přispívají také drobní dárci z řad občanů. V říjnu například Karla Hanáková přispěla stokorunou a Stanislav Kovařík tisícovkou. Další zájemci o sponzorství opravy kaplí na Cvilíně se mohou obrátit na pracovnici odboru školství, kultury a sportu Janu Zdvyhalovou, tel 554 697 240, e-mail: jzdvyhalova@mukrnov.cz, nebo mohou peníze vložit v hotovosti přímo na pokladně Městského úřadu v Krnově.

 

Z historie …

Velká trojdílná kaple byla na Cvilíně postavena v roce 1729 Georgem Friedrichem Gansem a spolu s třinácti menšími empírovými kaplemi z počátku 19. století tvoří věnec okolo poutního kostela Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné.