Městská knihovna v Krnově připravila tuto zajímavou přednášku s názvem Za čím do Indie na čtvrtek 19. dubna od 18.00 hodin. Oba pražští světoběžníci poprvé navštívili Indii v roce 2003, po tříměsíčním putování po exotické zemi plné protikladů odjížděli domů zcela uchváceni a do Indie se teď vracejí každý rok. Jejich cesty se změnily od všeobecného toulání k cílenému směřování na určitá místa a vnímání jednotlivých aspektů tamní kultury.

Ve své přednášce představí Indii ve třech blocích, nazvaných Poznání, Prožitek a Zrání, kopírujících jejich vlastní zážitky a zkušenosti. Celé putování bude samozřejmě doplněno diapozitivy.