Na programu zazní tato například Magnificat J.S.Bacha, O sacrum convivium skladatele J.B. Pergolesi, Čajkovského Otče náš, Laburdovo Tu es deus a další. Na klavír zpěv doprovází Ludmila Boková.

Je to již šestý rok, kdy se tento amatérský soubor podílí na pořádání koncertů pro charitativní účely. Koncerty se nejprve konaly v evangelickém kostele, později se osvědčilo konání koncertů v koncertní síni sv. Ducha, kam přišlo podpořit tuto charitativní akci velké množství krnovských občanů.

„Již po několik let bylo odesláno v průměru přes deset tisíc korun z každého koncertu na účet dětí z Ukrajiny, konkrétně pro charitně - pastorační centrum v Tjačivu, které vede slovenský misionář Petr Krenický. Ten je v úzkém kontaktu se skupinami mladých lidí z Krnova, ze Zátora a Města Albrechtic. Ti se pravidelně o prázdninách účastní pobytu v této lokalitě a pomáhají svými silami a prostředky zmírnit nuzné podmínky, v nichž tyto děti na Ukrajině žijí,“ vysvětlila účel svírky Ludmila Čajanová za organizační tým.

Petr Krenický se o tyto děti obětavě stará s maximálním nasazením i za cenu vlastního strádání. Pro svou práci potřebuje podporu, neboť od místních institucí nemůže nic očekávat. Jako reakci na dar krnovských občanů přišel dopis Petra Krenického: „Drazí dobrodinci, přátelé z Krnova,
chci vám moc a moc poděkovat za váš velkodušný dar, výtěžek benefičního koncertu. Sděluji, že připravujeme na operaci srdce dvanáctiletou holčičku z Ťjačeva, která má ještě tři sourozence, ale žije bez maminky, takže peníze postoupily na její fond. Děkujeme, že tak jako vloni i letos jste si na nás vzpomněli,“ vzkázal Kernický do Krnova.

„Věříme, že i letos budeme moci alespoň trochu přispět k ulehčení těžkého života dětí na Ukrajině. Peníze budou zaslány přes konto Charity Ostrava,“ zvou další dárce na benefiční koncert organizátoři z Římskokatolická farnosti v Krnově, sboru Českobratrské církve evangelické v Krnově a krnovské organizace KDU-ČSL.