Klub krnovských filatelistů oslavil loni šedesát let své existence. Jeho řadami prošly stovky členů. Nyní základna klubu čítá přes padesát aktivních filatelistů. Právě za desítky let systematické práce byl klub krnovských milovníků známek odměněn. Waltra Műllera a zástupce krnovských filatelistů na radnici přivítal Igor Kozelek, tajemník města Krnova.

„Ocenění bylo uděleno za dlouholetý rozvoj a propagaci filatelie. Krnovská základna je dobře fungující a jde mnoha ostatním příkladem,“ řekl při předávání ocenění Walter Műller. Kromě celého krnovského klubu byli při této příležitosti vyznamenáni také jednotlivci.

Nejvyšší ocenění Zlatý odznak filatelie převzal za dlouholetou a obětavou práci s mládeží Zdeněk Závěšický z Krnova, který vychoval celé generace mladých filatelistů. Druhým oceněným byl také za celoživotní přínos filatelii Bohumil Páleník. Bronzový odznak a významné ocenění převzal Zdenek Stupal. Předsedu krnovských filatelistů Bohumila Janečka samozřejmě ocenění klubu i jednotlivců potěšilo.

„Jsem nesmírně rád, že místopředseda svazu Walter Műller ocenil náš klub Čestným uznáním, což je nejvyššího filatelistické ocenění. Gratuluji také oceněným jednotlivcům. Bez jejich práce by náš klub jistě nebyl tam, kde je dnes,“ uvedl Bohumil Janeček, předseda krnovských filatelistů.