Článek upozornil na autobiografickou knížku Generace Beatles, ve které zpěvák, bubeník, skladatel, malíř, divadelník a politik ČSSD F. R. Čech jednu kapitolu věnoval krnovskému koncertu v roce 1977. F. R. Čech ve své knize vulgárně nadává dvěma pracovnicím kulturního střediska v Krnově. Deníku se podařilo získat pohled druhé strany na tehdejší události.

Pracovnici krnovského Městského kulturního a informačního střediska MIKS Marii Žambochové tehdy bylo něco přes dvacet let, takže rocková hudba jí byla blízká. F. R. Čech se o ní ve své knize zmiňuje pod jejím tehdejším dívčím jménem Hotáková.

„Uspořádání koncertu jsem musela dost tvrdě prosazovat, jelikož mým starším kolegyním to nic neříkalo," popsala Marie Žambochová svou roli v organizování koncertu, o který byl v Krnově mimořádný zájem. Všechny vstupenky byly rychle prodané.

„U smlouvy mě překvapilo, že v kapele F. R. Čecha jsou samí mladí začínající muzikanti. Až když jsem viděla, jak se k nim Čech chová, tak jsem pochopila, proč asi všichni z této kapely utíkají. Stížnost v žádném případě neměla politické důvody, ale příčinou bylo hulvátství pana Čecha, o čemž se sám zmiňuje," připomenula obsah knihy, ve které se Čech skutečně stylizuje do role drzého rockera, bohéma a rebela, který si nedával pozor na jazyk ani když stál na pódiu u mikrofonu v sále plném lidí.

Jak to tehdy bylo s kouřením v divadle?

Na dobu sedmdesátých let byla jeho slova opravdu silné kafe. „Když publikum skandovalo názvy písní, které by chtělo slyšet, byly reakce pana Čecha: běž do pr…, drž hubu vole. Tedy hodně za hranicí pravidel slušnosti. Když jim například technik opravoval mikrofon, komentoval to stylem: To je náš blbeček, blbečku sbal to a vypadni," popsala Žambochová Čechovy manýry na jevišti.

Naopak Jiří Schelinger byl podle ní příjemný a vtipný, svým humorem nikoho neurážel, takže na jeho adresu žádné stížnosti nebyly. Nezaznamenala, že by se někdo při koncertě válel po zemi ani to, že by v zákulisí došlo k vzájemné inzultaci muzikantů s hasičem kvůli kouření v šatnách, jak tvrdí Čech ve své autobiografii.

„Rocková muzika má a musí bejt takhle nahlas. Je to hudba pro diváky a ne pro vás, pane pořadateli. Tak jestli vám to vadí, dejte si vatu do uší. Většinou nám to prošlo. Málokde byly takový kurvy, jako ty baby v tom Krnově."

František Ringo Čech, kniha Generace Beatles, strana 160

„Co se týče kouření, v šatnách umělců se vždy kouřilo a kouří se tam dodnes. A když dával hasič pokutu muzikantovi, který přes upozornění chodil na jeviště s cigaretou, pan Čech jen dodal, ať platí, když nedodržuje zákazy. K žádné potyčce nedošlo, jinak by to řešila policie.

Bývalá kolegyně to vtipně okomentovala, že kdyby někdo na tehdejšího hasiče sáhl, tak by po svých z divadla neodešel," uvedla Marie Žambochová na pravou míru další událost zaznamenanou v Čechově knize.

Jak to bylo se stížností na Čecha?

Některé konzervativní návštěvníky koncertu nemile zaskočilo oblečení muzikantů Čechovy kapely. „Někteří muzikanti vypadali, jako by vylezli z pod auta, které se jim během cesty do Krnova pokazilo. Známí mi sdělovali zklamání z koncertu a znechuceni z chování Čecha. V dalších dnech dorazilo několik stížností i na radnici.

Na to jsme museli reagovat, i když neradi, jelikož to znamenalo naštvat agenturu a zařadit se mezi rizikové pořadatele," objasnila Žambochová důvod stížnosti, které F. R. Čech ve své knize přisuzuje ideologickou a politickou motivaci.

„Žádné budovatelské řeči na rockovém koncertě nikdo neočekával. Obsah takzvaného udavačského dopisu vytvořil zřejmě soudruh F. R. Čech na základě svých zkušeností z koncertování na sjezdech socialistické mládeže. Ve skutečnosti tam byly pouze zmíněné připomínky k jeho chování a k oblečení některých muzikantů.

Je docela možné, že vedoucí osvěty paní Hejdová, která na tom koncertě nebyla, do dopisu přidala nějakou frázi, jako že se to neslučuje se socialistickou morálkou. Toť vše. Na důsledky, které z toho byly vyvozeny na dalších místech, jsme žádný vliv neměli," vyjádřila se Marie Žambochová k dopisu, jehož obsah Čech volně fabuluje ve své knize.

Setkání po letech

Od té doby F. R. Čech v krnovském divadle vystupoval ještě několikrát.

„Setkali jsme se při uvádění jeho her Dívčí válka a Titanik a také jsme při tom společně zavzpomínali na ten koncert. Samozřejmě ve své nedozírné ješitnosti si žádnou chybu nepřipustil. Nepochybuji, že se pan Čech náramně bavil při sepisování své „pomsty" a hlavně jak mu to budou naivní čtenáři „žrát"," uzavřela Marie Žambochová.

POZNÁMKA: Střet bohémského a konzervativního

Z knihy Františka Ringa Čecha Generace Beatles se v Krnově stal bestseller, když se rozkřiklo, že je v ní celá kapitola o krnovském koncertu. A že si Božský Ringo při psaní nebral servítky.

Vzal svým oponentům vítr z plachet, když s odzbrojující upřímnosti sarkasticky označil svou vlastní autobiografii za výlevy rozzuřeného starce, nemoderního, nesnášenlivého, zabedněného a tupého člověka. Těžko mu vyčítat, že jeho kniha není a ani nechce být vyváženým objektivním pohledem do minulosti.

Nenapadá mě žádná jiná veřejně činná osobnost, žádný jiný politik nebo umělec, který by ve svých pamětech dokázal tak marnotratně rozsévat vulgarismy a urážky na všechny strany. A současně být tak vtipný, že se čtenář nad jeho knížkou nejednou nahlas řehtá na celé kolo.

Někdo si z toho odvodí, že FRČ je hulvát a sprosťák, a pro jiného tatáž kniha bude důkazem, že tento jadrný lidový žertéř má fištron a vypravěčský talent.

Škoda, že si FRČ a dámy z krnovského kulturního střediska nedokázali své pohledy na koncert v roce 1977 vyjasnit při pozdějších setkáních. Z knihy je zřejmé, že FRČ je dodnes přesvědčen o politicko-ideologické motivaci stížnosti na chování a oblečení kapely. Kvůli kontextu je třeba připomenout, že za podobné hříchy proti konzervativní morálce a oficiálnímu vkusu si ve stejné době kapela Plastic people of the Universe vykoledovala nejen zákaz koncertování, ale i pobyt za mřížemi.

Light rebel FRČ si užíval vyprodaných sálů jako součást oficiální kultury a současně obdivoval undergroundové Plastiky jako frajery, na které nikdo z rock & pop scény nemá. Při perzekucích po krnovském koncertu se nejspíš tak trochu cítil s Plastiky na jedné lodi.

Není to nic převratného, když mladí nekonformní hudebníci provokovali tak dlouho, až narazili, jako třeba Jim Morrison nebo Pussy Riot. Kde leží hranice mezi výtržnictvím a bezdůvodným útokem cenzury na avantgardní umělce a svobodu slova? Odvěký střet konzervativního a bohémského smýšlení je třeba hledat i za rozdílnou interpretací dávného incidentu v krnovském divadle.