Ukázalo se, že v dětském domově žije spousta dětí, které jsou hudebně nadané a mají takzvaně rytmus v krvi, takže tuto zálibu, relaxaci a zároveň zábavu dokáží ocenit. „Celkem jsme nakoupili osm bubnů djembe různých velikostí, dvě jabary a jeden balafon. Najednou se tedy může prezentovat až jedenáct dětí,“ říká vychovatel Tomáš Bolík Tento mladý pedagog, pro lichnovské děti strejda Tomáš, si zajímavou hudební aktivitu v domově vzal pod svá ochranná křídla. Spolu s dětmi se vrhl s nadšením do hraní. Výuku a cvičení zatím vede pouze na základě svých znalostí a možností.

„Pro zkvalitnění hry na tyto krásně znějící nástroje jsme se zapojili do spolupráce s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem, a to v rámci projektu Kamarádi. Hledali jsme ovšem daleko širší možnosti výuky hry a získávání zkušeností. Strejda Tomáš navštívil skupinu mladých lidí , zabývajících se hrou na djembe v Opavě, studoval a hledal informace na internetu. V únoru se nám podařilo zkontaktovat s Ivo Batouškem, pro nás bubenickým mágem, a po příjemném tvůrčím jednání jsme s ním navázali úzkou spolupráci“, dodala ředitelka Lukeszová.

V domově se mezitím zformovala skupinka dětí, které měly zájem se této činnosti věnovat více než ostatní a jsou ochotny se učit a vzdělávat v této oblasti. Jedná se o starší chlapce, a to Tomáše, Jirku, Pepu, Ronka a Jarka. „Máme už i název skupiny: Thunderstorm Djembe, což v překladu znamená „Bouřlivé djembe“. Tento název plně vystihuje hudební atmosféru, která se vytvoří při hře na tyto nástroje a pod mým vedením kluci budou tvořit pevné jádro skupiny, které půjde příkladem ostatním a bude na sebe případně nabalovat další nadšence. Nástrojů máme dostatek a nápadů pro realizaci také,“ uzavírá vychovatel Bolík.