Do Rakovníka se krnovští divadelníci kvalifikovali oceněním z ostravské přehlídky Dospělí dětem letos v březnu. Účast na Popelce je pro krnovské divadelníky bezesporu úspěchem, protože se jedná o národní přehlídku.

Původně mělo být poslední reprízou hry Ostrova tet vystoupení v závěru minulého školního roku v neobvyklém industriálním prostředí tovární haly nedaleko krnovské synagogy. Po tak dlouhé pauze bylo potřeba celou hru před Popelkou znovu oprášit. Stalo se tak na soustředění v holčovickém Zájezdním hostinci ve dnech 28. až 30. října. „Museli jsme nacvičovat v jiném obsazení, protože došlo ke změně v roli matky.

Z bývalých maturantů jsou už vysokoškoláci a musíme respektovat, že ne všem se na Ostrov chtělo vracet,“ uvedla principálka souboru Červiven Petra Severinová. Rakovnická porota složena z odborníků, jako byli například Luděk Horký, dramaturg ČT či scénografka Kateřina Baranowská, ohodnotila kladně jak volbu hry s tématy rozpadlé prázdné vztahy v rodině, nedostatek lásky a únik do lepšího světa na ostrov plný neobyčejných tvorů, ale také propracovanou výpravu a kostýmy.

Součástí rozborového semináře na rakovnické přehlídce byly i reflexe publika, diskuse starších a mladších dětí ve spolupráci s psycholožkou. Zajímavostí derniéry je rovněž to, že v hledišti seděl autor hudby použité v představení Petr Linhart, lídr skupiny Majerovy brzdové tabulky. Ten zde zhlédl hru poprvé a byl překvapen, jakým způsobem soubor využil jeho skladeb.

Červiveňáci tak tento víkend udělali definitivní tečku za Tetami a nyní se v mírně obměněné sestavě věnují nacvičování nového divadelního kusu, jenž nese pracovní název Radosti života.

Adéla Hazuchová