Návštěvníci koncertní síně svatého Ducha vcházejí dovnitř s očekáváním krásných zážitků, které nabízí koncerty či jiné kulturní události.
Mohou si při tom prohlížet cyklus nástěnných maleb, pocházejících z druhé poloviny 15. století. Na fasádě si zase mohou přečíst nápisy skrývající zašifrované sdělení, takzvaný chronogram.

Koncertní síň původně byla špitál, který předal městu v roce 1408 moravský markrabí Jošt, synovec Karla IV. Ne každý ze slavnostně naladěných hostů si všimne i fasády bývalého městského špitálu zvedající se nad vchodem. Je na ní umístěna kamenná deska s latinským textem. Zamysleme se nad jeho obsahem a důvody, proč vznikl.

Volný překlad do češtiny sděluje: „Postůj poutníče! Popatř na toto dílo a čti! Vybudoval je totiž od základu zbožný úmysl ku prospěchu nebohých. Na památku potomstvu byl zasazen tento základní kámen dne 10. července. Numerus: hlava 7, verš 1.“

Zvláště pozoruhodný je pátý řádek shora. Bystrý čtenář si všimne, že některá písmena jsou výrazně větší než ostatní. Jde totiž o římské číslice CMLVIXIILLVD. Jejich součet dává letopočet 1773. Chronogram, kterých se do současné doby dochovalo již málo, udává dobu, v níž došlo k rozsáhlé přestavbě špitálu s počátky ve 13. století do barokní podoby.

Mamutí požár budovy vynechal

Dole vlevo numerus odkazuje na citát z bible „…Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej a všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím.“ Jak však vysvětlit skutečnost, že se kámen s latinským textem dochoval nepoškozen, když 1. dubna 1779 vyhořel celý Krnov.

Vysvětlení je jednoduché. Ohnivé jazyky ničivého požáru nezasáhly kostel svatého Ducha, ani sousední špitál, ležící u Hlubčické brány. Vyhnul se mu.
Starý kámen dokládá péči věnovanou Krnovany nemocným a ubohým spoluobčanům.

Vladimír Blucha