Vernisáží zahájila výstavu koncem března vedoucí infocentra Blanka Oujezdská. Úvodním slovem krnovskou malířku představila Ditta Pfefferová, vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví.

Renata Charousková se věnuje volné tvorbě v oblasti malířství, grafiky a keramiky, je autorkou realizací sochařských děl v exteriéru, výtvarných návrhů pro ručně vázané koberce a divadelní kostýmy a ilustrací.

Autorka obrazů o své tvorbě říká: „Maluji své obrazy tak, jak to cítím, a tvůrčí sílu vnímám tak, jak mi to ona dovolí.“

Její umělecká díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách a galeriích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V současné době působí jako odborný pedagog na soukromé Základní umělecké škole a Střední škole průmyslové v Krnově. (mor)