Letos se pošestnácté na scéně bruntálského divadla setkají pěvecké sbory, aby posluchače svými výkony přenesly do nejkrásnějšího období roku. Festival se koná v sobotu 10. prosince od 17 hodin.

Tentokrát přijede sbor Canto Nostro, který pracuje na katedře hudby Institutu hudebního a výtvarného umění v Prešově. Sbormistryně Švajková patří k nejuznávanějším osobnostem svého oboru na Slovensku. Sbor Polanka z Valašské Polanky se sbormistrem Baselem zde vystupoval již před několika lety jako dětský sbor. Diváci mohou zhlédnout jeho další umělecký růst. Kvartet Angelus Silesius z Opavy prezentuje hlavně hudbu renesance a baroka. Bývá častým hostem místního dívčího sboru. Domácí Puellae Cantantes se sbormistrem Jaroslavem Číhalem získali před týdnem stříbro v Praze. Dívky zpívají renesanční a barokní skladby, věnují se i hudbě současné.

Festival má každý rok vysokou uměleckou úroveň. Organizátoři slibují, že tomu tak bude i letos. Pořadateli jsou město Bruntál, Klub přátel Rosničky, Základní škola Okružní a Klub Za starý Bruntál.