Město Bruntál hledalo nového provozovatele trhů, a ten přišel se změnou dne konání. Podle harmonogramu proběhnou farmářské trhy v Bruntále na náměstí Míru vždy v neděli a to: 2. června, 16. června, 30. června, 14. července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října, 20. října, 3. listopadu a 17. listopadu, vždy od 9 do 16 hodin.

Předmětem prodeje na farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat, výroby potravinářských produktů, řemeslné a rukodělné výroby.