V Městském muzeu v Rýmařově jsou nyní k vidění dvě výstavy.

Galerie Octopus představuje malby a kresby Miroslava Šnajdra mladšího pod názvem Malby, kresby, bestie.

V Galerii Pranýř je vystaven soubor snímků fotografa Jana Záliše a Martina Mádla z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, kteří zmapovali unikátní soubor barokních architektonických památek v okolí Broumova.

Výstava nese název Broumovská skupina kostelů a vytvořil ji spolek Omnium, který se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky.

Broumovská skupina kostelů je soubor barokních venkovských kostelních staveb v okolí Broumova ve východních Čechách. Jde o mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný soubor barokní sakrální architektury.

Před dvěma lety vznikla iniciativa, která usiluje o zapsání tohoto památkového a architektonického souboru na seznam světových památek UNESCO.

Kostely byly na území broumovského klášterního panství postaveny s jednou výjimkou (architekt Martin Allio) podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera v první polovině osmnáctého století.

S jejich jmény je spojen například také kostel sv. Mikuláše na Malé Straně a řada dalších pražských památek.

Celkem jedenáct barokních kostelních staveb tvoří jedinečný soubor, který je považován díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost, přičemž i každý jednotlivý kostel je možné označit za barokní perlu.

Kostely jsou dominantami přilehlých obcí a zhodnocují krajinu Broumovska jako výjimečný výtvarný a kulturní fenomén. Seznámit se s ním můžeme i díky výstavě v rýmařovském muzeu. Obě výstavy zde potrvají do 28. února. Otvírací doba je od úterý do neděle.