Jednalo se vlastně o průřez jeho tvorbou od poloviny sedmdesátých let minulého století až po současnost. Na výstavě tak byly ke spatření jak realistické oleje ze začátku Balánovy tvorby , tak jeho abstrakce z pozdějšího období. Byly zde také vystaveny jeho dřevořezby a zvláště ženy jistě ocenily šperky Oldřicha Balána.

Mimořádnou pozornost všech návštěvníků výstavy, ostatně jako všude jinde, kde byly vystaveny, sklidily jeho speciality - obrazy dotvářené leštěnými drahými kameny. „Já kromě malování děláme i sochy, řezby a taky šperky. Proto se hodně zajímám o drahé kameny. Ty si často sám hledám a pak zpracovávám. Bylo teda podle mě otázkou času a vývoje, kdy alespoň část své tvorby spojím do nového celku, který tak dostane úplně jiné, a já jsem přesvědčen, že vyšší, dimenze,“ vysvětlil Oldřich Balán.

Podobnou výtvarnou techniku podle bruntálského umělce nikdo jiný nepoužívá. „Je to vlastně můj vynález a moje speciality. Ty drahé kameny tam nejsou samoúčelně, ale pro svoje mimořádné vlastnosti. Třeba lesk leštěného horského křišťálu nenahradí žádné sklo,“ vysvětlil Oldřich Balán