Sbor, který čítá 15 členů, vznikl v roce 2009 z impulsu dirigenta Neitharda Bethkeho. Je svázán s vysokou školou v Zittau / Görlitz. Jeho členové jsou současní i bývalí studenti všech oborů této školy, ale nikdo z nich nestuduje hudbu.

Sbor má široký repertoár od klasické po současnou tvorbu. Až pětkrát ročně pořádá koncerty, také s partnerským sborem v Liberci. Jednou ročně pak velký koncert s doprovodem orchestru. Sbor koncertoval v minulých letech také v Litvě, Polsku, na Slovensku a v Česku.

Dirigent Bethke už v jedenácti letech měl první rozhlasovou nahrávku na historické varhany a ve 13 letech už byl oficiálním varhaníkem v kostele. Jeho umělecký životopis je velmi bohatý.

Vystudoval chrámovou hudbu, kompozici, dirigování, dále teologii, historii a hudební vědu, ve které také publikuje. Jako cembalista, virtuózní varhaník a dirigent vystupoval na samostatných koncertech i jako host v Singapuru, Austrálii, Rusku a Číně. Dirigoval opery i symfonické orchestry. Byla vydána spousta nahrávek jeho koncertů i koncertů, které dirigoval. Jako hostující profesor vyučuje na Vysoké škole v Zittau/ Görlitz. Je rovněž hudebním skladatelem.

Bude docela napínavé sledovat výkon jeho sboru, jeho dirigování i varhanní hru. Mimo jiné zazní hymnus O lux beata trinitas, který je připisován svatému Ambrožovi. Koncert pořádají Spolek Flemmichovka, Hudební sdružení Krnov, Konvent minoritů Krnov a Střední umělecká škola varhanářská Krnov za finanční podpory města Krnova.

Květoslava Kukelková