Lhůta, do níž si jej můžete vyzvednout, se již ale rychle krátí. Skončí totiž úderem 16. hodiny ve středu 6. října, tedy necelé dva dny před otevřením volebních místností. Až do té doby ale stále můžete zajít na příslušný městský či obecní úřad anebo magistrát v místě svého trvalého bydliště. Stačí vám doklady k prokázání totožnosti, na jejich základě vám jej úředníci vydají.

Postup při vlastním hlasování je jednoduchý. Přijdete do kteréhokoliv volebního okrsku, a předáte průkaz jeho volební komisi. Ta vám stejně jako místním voličům vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. 

Nic není navíc ztraceno, ani když se nakonec z jakéhokoliv důvodu rozhodnete zůstat doma. Také zde stačí odevzdat voličský průkaz, a můžete volit stejně jako vaši sousedé.