„Pod současnou dlažbou, respektive její kamennou předchůdkyní z minulého století se téměř okamžitě nachází původní povrchy středověkého náměstí. Tvořily je především plošné odpadní a komunikační vrstvy," uvedl vedoucí archeologického výzkumu Aleš Hoch.

„Objevili jsme několik úseků pozdně středověké až raně novověké kamenné kanalizace, novověké větvě dřevěných vodovodů, pozůstatky nadzemních staveb v podobě kůlových konstrukcí a kamenný základ pro nadzemní dřevěnou stavbu, pravděpodobně šlo o krám,“ popsal Hoch.

Jáma s ostatky 11 zahrabaných zvířat, nalezená při vykopávkách v Brücken-Hackpfüffel
Vědce ohromil nalezený středověký hřbitov. Bulvár ho označil za "chlípný nález"

Archeologové odkryli také konstrukci, připomínající pec, která je starší než Třebíč samotná. „ V prostoru blíže radnici byl odkryt relikt ploché kamenné konstrukce, nejspíš šlo o pec. Pochází z doby před vznikem vlastního města, mluvíme tedy zhruba o období konce dvanáctého a první polovině třináctého století,“ zamýšlel se Hoch.

Menší poklady

Přibyly také menší poklady. „Z posledních artefaktů, které ke sbírce přibyly, je to například nožík s dřevěnou rukojetí ze 14. století, prsten, datovaný do 1. poloviny 14. století nebo vodovodní potrubí, pravděpodobně z 16. – 18. století,“ prozradil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Nejstarší známá fosilie opeření z doby dinosaurů. Podle nové studie se tímto peřím pyšnil archeopteryx
Záhada kolem nejstarší zkameněliny peří na světě je vyřešena. Díky nové metodě

Jakmile archeologický průzkum skončí, všechny předměty vystaví radnice veřejnosti. „Nálezy chceme vystavit v prostorách třebíčského muzea. Dohodli jsme se, že výstava pro veřejnost potrvá minimálně půl roku,“ uvedl Pacal.

Mezi dalšími artefakty, které výzkumníci objevili jsou kromě keramického materiálu a zvířecích kostí například podkovy, nože, hřeby, jehly, rybářské háčky, misky, lžičky, části obuvi, šperky nebo mince.