Zatímco dělníci pracují na proměně třebíčského Karlova náměstí, podařilo se archeologům u Jejkovské brány objevit středověké nálezy. V některé z nich doufali, jiné vůbec nečekali. „Našli jsme příkop. Od něj koluje spousta místních názvů jako například Na Příkopech. Zachoval se i základ menšího kamenného mostu, který ho překlenoval. Absolutně jsme však nečekali další příkop z 15. století v předbraní města. Byl velkým překvapením,“ popsal vzácný nález archeolog Aleš Hoch, který dva roky povede skupinu odborníků na třebíčských vykopávkách.

V metr širokém výkopu archeologové našli i kusy zdiva, které považují za starší opevnění. „Písemné prameny se o něm zmiňují, ale v Třebíči už nikde nestojí. Stavbu této hradby povolil Karel IV., tehdy byl ještě markrabě,“ přiblížil Hoch. Odborníci ještě objevili mladší hradbu z druhé poloviny 15. století, jejíž kusy na několika místech ve městě stále stojí, a kousek původní gotické brány.

Nálezy by mohly také souviset s Matyášem Korvínem, který roku 1468 Třebíč dobyl. „Zatím je to na úrovni hypotéz a dohadů. Budeme čekat na další analýzy a nálezy. Museli bychom na Karlově náměstí najít i destrukční vrstvy po bojích. Zatím však nález příkopu a jeho pozice nasvědčují, že sloužil proti vojsku Matyáše Korvína,“ uvedl Michal Bučo z ústavu Archaia Brno, který spolupracuje s Jihlavským muzeum na výzkumu města.

Nejzajímavější by pro znalce bylo, kdyby nalezli důkazy o nejstarším osídlení před založením města a kdyby se podařil zachytit běžný život obyvatel. „Náměstí bylo veřejným prostranstvím, kde se odehrávaly trhy i slavnosti. Byly tam také kašny, krámky i pranýře pro lehčí odsouzence. Rádi bychom doložili, jak ten život vypadal a jaký byl,“ přeje si Hoch. Z válečných událostí by ocenili i důkazy z válečných konfliktů s husity.

Na počátku druhého zářijového týdne začnou archeologové s dalšími pracemi. Doufají, že se jim ve vedlejším výkopu podaří upřesnit a doplnit informace, které ten předchozí nakousl. „Výkopy odhalují celou historii. Od nejstarších dějin až po ty nejnovější. Odhalíme snad i novověké záležitosti,“ dodal Bučo.

JIŘÍ KAŠPÁREK