Otevřeno:
duben až červen, září
Út–Pá 8.00–16.00 
So–Ne 9.00–17.00
červenec a srpen
Út–Pá 9.00–17.00
So–Ne 9.00–17.00
říjen až březen
Út–Pá 8.00–16.00 
So–Ne 8.00–16.00

Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

Více informací