Kdy: vernisáž v neděli 26. ledna v 17 hodin, výstava do konce března 2020.
Kde: krnovská synagoga

Expozici tvoří 28 mobilních panelů, které návštěvníkům vysvětlí historické okolnostmi a následky vzestupu nacistické ideologie. Výstavní soubor seznamuje se vznikem koncentračních táborů v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje, kdo tábory připravoval a z jaké ideologie vycházel.

Nacistická ideologie byla založená na principech :nenávisti a potlačování lidských práv. Diskriminovala jedince na základě jejich příslušnosti k rase nebo náboženství. Atmosféra všeobecné nenávisti ve třicátých letech minulého století vyústila do výstavby vyhlazovacích táborů, ve kterých zemřelo okolo šesti milionů lidí.

Výstava také představí osudy vězňů z českých zemí po roce 1939. Stejně jako v Německu, i tady byli lidé nejčastěji pronásledovaných pro své náboženské přesvědčení nebo barvu pleti a rasový původ. Dalším důvodem byly odlišné politické názory, které mnohdy přecházely v odbojovou činnost. Ta byla nacisty trestána právě odsunem do koncentračních táborů.

Výstava bude přístupná do konce března 2020.

Eliška Šťastná