Kde: Zámek Hošťálkovy
Kdy: 8. 12. od 9 do 16 hodin
Za kolik: vstupné dobrovolné

Každou půlhodinu budou vyrážet skupinky návštěvníků na prohlídky, které v jednotlivých komnatách zámku poodhalí něco z historie Vánoc.

Při loňských prohlídkách vyprávěli své příběhy ti, kdo slaví svátek o adventu: svatý Mikuláš, sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Lucie a sv. Ambrož. Památkářka Ľubica Mezerová návštěvníkům vysvětlila, jak vznikla mikulášská nadílka a proč se do ní zapojili také čerti a andělé.

Svatá Lucie se pochlubila, že ji uctívají nejen katolíci a pravoslavní, ale dokonce i někteří luteráni. Ondřej zase zná osobně Jana Křtitele i Ježíše Krista, a kamarádí se s apoštoly. V podobně hravém a poučném duchu se ponesou i letošní prohlídky zámku.