Kdy: v neděli 3. listopadu v 11 hodin
Kde: Třemešná, kostel svatého Šebastiána
Za kolik: vstup volný

Na mši je zvána široká veřejnost, která se může seznámit s mysliveckými tradicemi. Svatohubertskou mši bude celebrovat farář Jan Randa. Celou mší svatou zazní troubená a zpívaná Hubertská mše B dur v podání mysliveckých trubačů Rabštejn.

Na závěr proběhne slavnostní ceremoniál přijímání dvou adeptů mezi myslivce. Pasování bude výjimečné i tím, že jde o manželský pár. Před kostelem představí sokolníci své lovecké dravce a pro přítomné bude přichystáno malé občerstvení v podobě koláčků, čaje a kávy. Po skončení mše proběhne také přátelské posezení u guláše v místním kulturním domě.