KDY: do 30. září 2019
KDE: Soukenická 83/28, Pod Bezručovým vrchem, Krnov

Téma výstavy, která prostřednictvím panelů přibližuje činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, představila na vernisáži Renata Ramazanová.

Ta je nejen bývalá starostka Krnova, ale také kunsthistorička. „V kontextu této výstavy je výtvarná stránka prezentovaných uměleckých děl podružná. Rozhodující je, že tolik let po válce zůstávají mnohé obrazy, sochy i další umělecké předměty symbolem křivd, které byly spáchány v období druhé světové války na původních židovských majitelích,“ uvedla výstavu Renata Ramazanová.

Cílem výstavy je seznámit veřejnost s tím, že i v České republice existuje instituce zabývající se výzkumem původu díla, a že také my přispíváme k napravování křivd spáchaných na židovském obyvatelstvu. Výstava ukazuje jakým organizovaným i spontánním způsobem probíhalo zabavování a zcizování umění. A jak se s těmito dávnými zločiny vyrovnávají instituce, které spravují majetek ukradený nacisty za války. Informuje tom, že i po 80 letech stále má smysl žádat navrácení kulturních statků a hledat dědice původních majitelů. A že navracení uměleckých děl, které byly zcizeny válečným obětem, je naplňováním zákona.

Výstava Uloupené umění měla premiéru v květnu 2017 v prostorách Nostického paláce na Malé straně. Díky spolupráci s Federací židovských obcí v ČR začala výstava putovat po objektech, které byly revitalizovány v rámci projektu 10 hvězd. K nim patří i krnovská synagoga.