Kdy: v sobotu 5. října od 13 hodin
Kde: zámku v Janovicích u Rýmařova
Za kolik: 20 Kč

Přímo na zámku od 13 do 14.30 hodin proběhne prezentace výsledků archeologického a stavebněhistorického průzkumu. Marek Kiecoň vysvětlí, jak probíhal záchranný archeologický výzkum v areálu zámku v Janovicích, Romana Rosová má přednášku na téma Stavební vývoj zámku v Janovicích na základě dosud zpracovaných písemných pramenů a Jana Koudelová bude prezentovat výsledky pasportizace zámku v Janovicích.

Od 15 do 16 hodin následuje komentovaná prohlídka zámecké budovy.