Nejdříve bychom se měli zasvětit do problému parafilií a toho, co si vlastně pod tímto pojmem představit. Leona Šímová, psycholožka a specialistka na sexuální tematiku, mi odpověděla na spoustu zvídavých otázek.

Podívejte se na celý rozhovor s Leonou Šímovou na téma: Neobvyklé sexuální preference

Rozhovor s Leonou Šímovou | Video: Ladislav Ptáček

„Pojem, o kterém hovoříme, v zásadě předpokládá, že existuje určitá neobvyklost nebo norma, což je samo o sobě diskutabilní. Ve skutečnosti nevíme přesně, co bychom měli považovat za normální nebo průměrné, aby bylo možné určit, co je neobvyklé.“

Pokud bychom se ale drželi definice, jak se o ní hovoří v poslední době, jedná se o trvalé vrozené sexuální zájmy jedince. „Tyto zájmy mohou být zaměřeny na určité specifické aktivity, jako je například sadomasochismus, nebo na narcismus, což zahrnuje touhu pozorovat lidi při sexuálních aktivitách. Existují také sexuální zájmy zaměřené na specifické objekty, jako je fetišismus, nebo to může být zájem o zvířata nebo seniory. Takže kategorizace, kterou používáme, může být specifická pro aktivity nebo objekty.“

Exkluzivní vs. neexkluzivní

Leona Šímová také vysvětluje, že spousta lidí má různé parafilie jako doplněk, nebo je vzrušuje více podnětů. Jsou ale i tací, jež nemají na výběr, protože jejich sexuální zájem je striktně jednostranný. „Někoho může na sexuální úrovni lákat pouze jedna konkrétní věc, zatímco jiné věci ho neoslovují. Na druhé straně jsou lidé, kteří mají širší spektrum toho, co je pro ně přitažlivé, a mohou experimentovat s různými praktikami, což jim poskytuje určitou svobodu v tom, co jim přináší potěšení."

"Pokud mluvíme o parafiliích, diskutujeme o tom, zda je něčí sexuální přitažlivost exkluzivní, tedy že dotyčný je přitahován pouze určitým fetišem, například kůží, a nic jiného ho sexuálně nevzrušuje. Nebo můžeme hovořit o neexkluzivních případech, kdy například heterosexuální dospělá žena, která má sexuální vztahy s muži, může mít zároveň nějakou parafilii, jako je například sadomasochismus, který je pro ni jakýmsi doplňkem. Avšak její zájmy nejsou exkluzivní, což znamená, že ji baví i další věci.

Můžeme říci, že lidé s neexkluzivním nastavením mají v tomto ohledu situaci trochu jednodušší, protože mají širší "menu" možností, ze kterých si mohou vybírat. U těch s exkluzivním nastavením to bývá složitější, jelikož nemají tolik možností. Komplikace nebo potenciální riziko nastává například u pedofilie, protože její realizace není legální, stejně jako u zoofilie, nekrofilie a dalších.“

Muži vs. ženy

Dlouho panoval názor a v mnoha kruzích stále ještě trvá, že se parafilie týkají především mužské populace. Leona Šímová má na to svůj pohled. „Stále ještě poněkud stereotypně někteří odborníci přisuzují tyto jevy spíše mužům, ale je třeba poznamenat, že podle reprezentativních dat se parafilie týkají jak mužů, tak i žen, i když u žen se vyskytují o něco méně často. V procentuálním vyjádření jsou ženy v této oblasti na nižších příčkách. Nicméně i ženy vyhledávají odbornou pomoc.“

Psycholožka Leona Šímová pracuje v Institutu Moderní láska:

„Typicky se ženy potýkají například se sadomasochismem, s čímž se mnohé ztotožňují, zejména po úspěchu knih a filmu "Padesát odstínů šedi". Fetišismus je také poměrně běžný. Není neobvyklé, že se pedofilie vyskytuje i u žen, i když možná méně často než u mužů. Obě pohlaví jsou v tomto ohledu zasažena stejně. U obou pohlaví se to děje a existují otázky týkající se důvodů, proč je to u žen méně časté, zda to souvisí například s jejich evoluční mateřskou rolí a podobně. Tyto otázky jsou však stále předmětem výzkumu a přesné důvody nejsou známy. Nicméně je jisté, že se parafilie vyskytují i u žen.“

Navazování vztahů

Je nesporným faktem, že navazování vztahů je náročnou disciplínou, a to i v případě, že nejste na parafilickém spektru a společnost vás považuje více méně za „normální“. Jakým způsobem tedy navazují vztahy lidé s neobvyklými sexuálními preferencemi?


Nahrává se anketa ...

„To je velmi individuální a závisí to na konkrétní situaci daného páru. Co vždy říkám svým klientům, je, že toto je něco, co lze zpracovat. Fakt, že máme určité problémy, neznamená, že nemůžeme vést normální vztahový nebo intimní život. Ale rozhodně to není jednoduché a nic se neděje samo od sebe.“

Často je vhodné zapojit odborníka, například mediátora nebo párového terapeuta, který pomůže v komunikaci v rámci vztahu, objasní problémy a poskytne potřebné informace. „Myslím si, že my, jako odborníci, máme velmi důležitou roli, a to nejenom pracovat s klienty, ale také s jejich blízkými, jako jsou partneři nebo rodiče, kteří často stojí v pozadí a nevědí, jak situaci zvládnout. Je naší povinností být pro ně oporou a poskytnout jim dostatek informací.“


Pokud vás článek zaujal, podívejte se na celý rozhovor s Leonou Šímovou na videu přiloženém výše. Bylo pořízeno v rámci sex konference Pink Expo, zaměřené na sexuální tabu. Dozvíte se v něm mnoho dalších informací o tom, kam se parafilici obrací o pomoc, jak se potýkají se svou odchylkou nebo jak právo pohlíží na preference, které se pohybují na hranici zákona.