Hořet mělo v úklidové místnosti chirurgie ve třetím nadzemním podlaží nemocnice na Nádražní ulici. Z ní vycházející dým měla zpozorovat zdravotní sestra a nahlásit jej na ohlašovnu špitálu, která alarmovala hasiče. Ti vyslali čtyři vozy, jeden se žebříkem. V nemocnici byli přibližně za šest minut a dali se do zjišťování, co vlastně hoří, jak je chirurgie zakouřena a zda už personál evakuuje pacienty.

„Pacienti, kteří mohli být bezprostředně ohroženi kouřem, byli včas evakuováni zaměstnanci nemocnice do bezpečných prostorů chráněné únikové cesty, schodiště nemocnice,“ řekl vyšetřovatel bruntálských profesionálních hasičů Antonín Ušela. Díky nainstalovaným požárním dveřím se na schodiště nebezpečný kouř po určitou dobu nemůže dostat.

„Hasiči vytvořili požární vedení do třetího podlaží po druhém vedlejším schodišti a zahájili hasební práce. Zanedlouho mohl velitel zásahu všem cvičícím ohlásit, že požár byl zlikvidován, a že při něm nikdo nebyl zraněn,“ uvedl Antonín Ušela.

Cílem cvičení bylo zejména upozornit na případné nedostatky jak při postupu zaměstnanců nemocnice, zasahujících hasičů, tak i na technickém či organizačním zabezpečení. „Zaměstnanci nemocnice ani zasahující hasiči, vyjma několika zainteresovaných osob, neměli o chystaném cvičení ani tušení. Tím se mohly prověřit postupy, případný vznik paniky a taktika zásahu,“ podotkl Antonín Ušela.

Drobné „mouchy“ snadno do budoucna vychytají hasiči a zdravotníci v rámci vzájemného jednání, technického a organizačního zabezpečení. Ukázalo se, že je personál schopen vyvést pacienty ze špitálu do dvaceti minut od nahlášení ohně.

Vyhodnocení akce provedl ředitel hasičů Jiří Patrovský. „Upozornil hasiče na drobné nedostatky a zároveň vyjádřil celkovou spokojenost nad provedeným cvičením. Všem zúčastněným, zejména pak personálu nemocnice, patři velký dík především za to, jak zodpovědně ke cvičení přistoupili,“ dodal Antonín Ušela.