Krnovští hokejisté v roce 2010 porušili pravidla při čerpání městských dotací. Například dotace poskytnuté městem na děti a mládež byly použity pro dospělé hráče.

Zastupitelstvo hokejový klub potrestalo tím, že dotace musí vrátit. Hokejisté věděli, že pokud nedodrží splátkový kalendář, nedostanou od města už ani korunu. Také proto spláceli pravidelně. V oddílu došlo k personálním změnám a nové vedení muselo doplácet na chyby svých předchůdců. Proto hokejový klub požádal zastupitelstvo o prominutí zbývající částky.

Problém je v tom, že kontroly odhalily chyby a nesrovnalosti nejen účetnictví hokejistů, ale také tenistů, florbalistů nebo skautů-junáků. Měly různou závažnost, ale hříšníky potkal podobný trest: vrácení dotace.

Zastupitelé se ocitli před dilematem, zda polehčující okolnosti posuzovat individuálně nebo všem měřit stejně. Současně byli kritizováni, že namísto podpory sportu mu škodí svou zásadovostí při vymáhání starých sankcí.

V roce 2016 zastupitelé první žádost hokejistů o odpuštění zbytku sankce zamítli s tím, ať to zkusí znovu, až splatí minimálně polovinu dluhu. Hokejisté polovinu doplatili na jaře 2018, tak to nyní zkusili znovu. Sportovní komise i rada města odpuštění dluhu doporučily.

„Máme pravidla o přidělování sportovních dotací a také pravidla, když se občané dostanou do dluhové pasti. V obou případech musí dlužnou částku vrátit. Platí to stejně u občanů i u neziskovek, které se něčeho dopustí, a to včetně penále. Nemáme nikde v pravidlech uvedeno, že by po zaplacení poloviny existoval nárok odpustit zbytek. Kvůli tomuto případu bychom měli změnit pravidla pro organizace i pro občany,“ navrhl zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM).

Místostarosta Michal Brunclík ČSSD mu vysvětlil, jak o žádosti hokejistů uvažovali radní:

„Po prohřešku přišel spravedlivý trest, ale na druhou stranu se hokejisté ze svých dřívějších kroků poučili. Už bylo kompletně obnovené vedení klubu. Pokud jim umožníme neodvádět městu zbývajících 95 tisíc korun, nepřímo tím podpoříme jejich rozvoj. Krnovský hokej má dobré výsledky a není to tak dávno, co jsme v koncertní síni ocenili mladé hokejisty, kteří se skvěle umístili v rámci kraje. Odpuštění dluhu může být i takovýto vzkaz. Nedával bych to ale do pravidel, ať na odpuštění dluhu není právní nárok. Zastupitelstvo jako vrcholný orgán přece může každou žádost posoudit individuálně,“ komentoval situaci Brunclík. Poté zastupitelé velkoryse schválili odpuštění dluhu a zbytku sankce hokejovému klubu.