„Aktuálně nás trápí vysoké ceny energií, komplikace v logistice a slabá poptávka po ocelářských výrobcích, ale v prvních třech čtvrtletích se nám dařilo a předpokládáme, že v příštím roce se situace zlepší. Pracujeme na úsporných opatřeních a soustředíme se na obchod a zajímavé zakázky. Proto si můžeme dovolit zaměstnancům přidat,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Vítkovice Steel .

Podle podepsaného dodatku zaměstnancům přibude do mzdy od 1. dubna 2023 v průměru 1 200 korun a další peníze do benefitních a bonusových programů. Získají tak například letní bonus ve výši 3 000 korun a vánoční bonus 5 000 korun při splnění hospodářských ukazatelů.

„Podařilo se nám být mezi prvními společnostmi v regionu s dokončeným kolektivním vyjednáváním a máme zároveň uzavřenou dohodou do dalších let. Je pro nás důležité, aby zaměstnanci vnímali, že si jejich práce vážíme. Udržet zaměstnanost a jistotu pro vás všechny je naším dlouhodobým cílem, zejména pak ve složitém období, které zažívá celá Evropa. Děkujeme odborové organizaci za to, že k jednání přistupovala i přes časté neshody velice konstruktivně a že byla ochotna vést dialog nad širokou šálou témat, který nakonec vyústil ve vzájemnou dohodu,“ doplnila Kateřina Nogolová, personální ředitelka společnosti Vítkovice Steel .

Nové znění kolektivní smlouvy do konce roku 2027 přinese zaměstnancům společnosti zvýšení všech evidovaných příplatků, například za noční směny, rizika na pracovišti, pohotovost apod., a to již od ledna 2023. Součástí dohody je také navýšení odstupného při organizačních změnách a další dílčí úpravy zejména vázané na změny v zákoníku práce.

Po započtení odměn, benefitů a úprav dle nové kolektivní smlouvy budou mít zaměstnanci při splnění všech kritérií průměrně až o 12 procent více než v současnosti. „S výsledným kompromisem mohou být zaměstnanci spokojeni, i když jsme šli do vyjednávání s vyšším cílem v důsledku vysoké inflace. Je však potřeba si uvědomit, v jak složité době pro průmysl se pohybujeme. Letošní rok nám ukázal, jak může být situace proměnlivá a spolupráce odborů a vedení musí fungovat,“ dodal Roman Ďurčo, předseda podnikové odborové organizace a předseda OS KOVO.