„Tržby nám vzrostly ze 123 na přibližně 160 milionů korun. Do zisku se promítl především fakt, že jsme mohli přistoupit k rozpouštění vysokých opravných položek a rezerv vytvářených na rizika minulosti,“ uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič.
 
Velké opravné položky firma tvořila kvůli konkurzu někdejších dceřiných Vítkovice Power Engineering (VPE) a sporům s jejich insolvenčním správcem. „Na konci roku se podařilo naplnit dohodu o narovnání a všechny spory vedené s insolvenčním správcem VPE byly ukončeny smírnou formou,“ vysvětlil Broskevič. I provozní hospodářský výsledek Vítkovic ale podle něj skončil v kladných číslech. Všechny dceřiné firmy uzavřely rok ziskem.

Na tržbách Vítkovic se největší měrou podílí pronájem nemovitostí a navazující služby – od správy a ostrahy až po dodávky energií, vody a technických plynů. Tržby z nájmů vzrostly v roce 2022 oproti roku 2021 o 12 procent. Největší podíl na tomto nárůstu měly kancelářské prostory, které se úspěšně daří zaplňovat novými nájemci. Portfolio nabízených nemovitostí se navíc rozrostlo o dalších 12 nově zrekonstruovaných bytů, kterých společnost celkově nabízí už čtyři desítky. V lokalitě Lipový dvůr a okolo Ruské ulice v Ostravě-Vítkovicích tak začala vyrůstat nová vítkovická čtvrť.

„Kladné body“ si Vítkovice loni připsaly už zmíněnou první vodíkovou plničkou v ČR. K dalším významným okolnostem loňského hospodaření patřila ale také výstavba kyslíkové plnicí stanice, zahájení postupných změn způsobu vytápění – např. kogenerační jednotky a celkový systém energetického managementu. „Díky tomu jsme se vypořádali s obrovským růstem cen energií a zvládli jsme i další negativní vlivy, které dopadaly na evropský trh,“ zhodnotil předseda představenstva.


V závěru roku navíc Vítkovice po dlouhém jednání dokoupily všechny akcie původně společného podniku Linde Vítkovice v Ústí nad Labem, kde se letos čeká nárůst tržeb nad 100 milionů korun. Transakce byla dokončena před několika dny převzetím akcií od koncernu Linde.


Pro tento rok si Vítkovice předsevzaly pokračovat v projekčních pracích pro „vodíkové město“ H2 District a chystají se také na široké využití fotovoltaiky. Začaly rovněž ekologické sanační práce, které zhodnotí vybrané pozemky v oblasti tzv. Dolních Vítkovic. Vítkovice mají v tuto chvíli deset dceřiných firem, ve kterých pracuje celkem 490 zaměstnanců.