Námětem cvičení byla trhlina na uzavírací armatuře před plynojemem konvertorového plynu s nekontrolovatelným únikem a zraněním jednoho ze zaměstnanců. 

"Cvičení mělo prověřit postupy při úniku konvertorového plynu do vnějšího prostředí v rámci ověření vnějšího havarijního plánu Třineckých železáren a Energetiky Třinec. Důraz byl kladen na komunikaci a plnění úkolů vyplývajících z plánu," řekl k akci mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák s tím, že nechyběl ani nácvik taktiky zainteresovaných složek IZS - tedy jednotek požární ochrany, Policie ČR, Městské policie Třinec a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Vše odstartovalo úderem dvacáté hodiny. Město Třinec občany na událost upozornilo v několikadenním předstihu mimo jiné na svých webových stránkách zde.

| Video: Youtube

"Poplach byl vyhlášen dispečerem na základě signalizace z monitorovacích stanic. Jednotka hasičů z Třineckých železáren po příjezdu na místo události změřila v dýchací technice koncentrace plynu a velitel zásahu povolal další síly a prostředky dle zpracované havarijní karty," popsal mluvčí Kozák.

Hasiči vnikli do areálu plynojemu a na nosítkách odnesli nadýchaného pracovníka, kterému v bezpečném prostoru poskytli předlékařskou první pomoc. Ostatní jednotky hasičů zapojené do cvičení prováděly měření koncentrace plynu na předem stanovených trasách a rovněž varování obyvatel v zasažené zóně pomocí mobilních sirén upevněných na hasičské technice. O regulaci pohybu osob a provozu se postarali policisté a strážníci. 

"Do cvičení se kromě podnikové jednotky železáren zapojili i profesionální hasiči ze stanic v Třinci, Frýdku-Místku, Českém Těšíně a Ostravě-Zábřehu. Spolu s nimi pak dobrovolní hasiči z Bystřice a Frýdku. Policisté nasadili šest vozidel, zdravotnická záchranná služba jednu sanitku, se třemi automobily se do cvičení zapojila Městská police Třinec," uvedl závěrem Jakub Kozák.